Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1459

I C 1214/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-10-12

Data publikacji: 2016-01-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1214/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mirosława Kurek – Będkowska Protokolant: Beata Olewińska po rozpoznaniu w dniu 12 października 2015 roku w Dzierżoniowie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko J. M. o zapłatę kwoty 176,00 zł oddala powództwo. Sygn. akt I C 1214/14 UZASADNIENIE Strona powodowa Towarzystwo
Czytaj więcej»

I C 1213/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-05-12

Data publikacji: 2016-06-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1213/15 UZASADNIENIE Strona powodowa Gmina B. wniosła o nakazanie pozwanej I. S. (1) , aby opuściła, opróżniła ze wszystkich swoich rzeczy i wydała jej lokal mieszkalny numer (...) położony w budynku numer (...) przy ulicy (...) w B. . Na uzasadnienie żądania pozwu strona powodowa podała, że w dniu 26 czerwca 1995 r. oddała sporny lokal w najem P. D. (1) , jako głównemu najemcy, natomiast uprawnionymi do zamieszkania w nim byli: żona najemcy F. D. (1) oraz córka I. S. (1) . Zarzuci
Czytaj więcej»

I C 1220/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2019-01-30

Data publikacji: 2019-05-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1220/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Florek Protokolant: Marta Chęcińska po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2019 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa W. W. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie pieniężne w kwocie 12 000 zł, odszkodowanie w kwocie 853 zł i ustalenie I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...)
Czytaj więcej»

I C 1250/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2017-01-24

Data publikacji: 2017-08-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1250/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa R. O. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę i ustalenie I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda R. O. kwotę 3 845,72 zł (trzy tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt dwa
Czytaj więcej»

I C 1225/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-12-06

Data publikacji: 2017-03-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1225/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: Joanna Antoniszyn po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa easyDebt Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko T. B. o zapłatę 189,83 zł I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 137 zł tytułem zwrotu
Czytaj więcej»

I C 1179/14

inny

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-06-17

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Istotność:

poczatektekstu [Przewodnicząca 00:00:01.549] Strona powodowa (...) w W. wystąpiła do tutejszego Sądu z powództwem przeciwko pozwanej E. W. o zasądzenie na jej rzecz kwoty 5.970 złotych 37 groszy wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu, kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych w tym również opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 złotych. W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, iż Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiada legi
Czytaj więcej»

I C 1160/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-06-09

Data publikacji: 2015-12-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1160/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: Joanna Bobrowska po rozpoznaniu w dniu 09 czerwca 2015 roku na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) w W. przeciwko D. B. o zapłatę kwoty 3 838,29 zł I zasądza od pozwanego D. B. na rzecz strony powodowej Towarzystwa (...) w W. kwotę 3 838 zł (trzy tysiące osiemset trzydzieści osiem złotych
Czytaj więcej»

I C 1164/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-11-29

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1164/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: Joanna Bobrowska po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa M. J. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie pieniężne w kwocie 14 000 zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. J. kwotę 4 000 zł (cztery tysiące złotych) wraz z odsetkami ustawow
Czytaj więcej»

I C 1209/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-12-10

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1209/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Litwińska – Bargiel Protokolant: Edyta Szmigiel po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) z siedzibą w K. przeciwko M. S. o zapłatę kwoty 2.879,83 zł oddala powództwo. Sygn. akt I C 1209/15 UZASADNIENIE Strona powodowa H. I (...) K. wystąpiła w elektroniczn
Czytaj więcej»

I C 1213/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-06-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1213/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (zaoczny w stosunku do pozwanych A. K. i małoletniej K. K. ) Dnia 27 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Kawecki Protokolant: Joanna Antoniszyn po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2016 roku w Dzierżoniowie sprawy z powództwa Gminy B. przeciwko I. S. , A. K. , M. S. i małoletniej K. K. o opróżnienie lokalu mieszkalnego oddala powództwo.
Czytaj więcej»