Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1399

I C 15/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-03-23

Data publikacji: 2015-10-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 15/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Florek Protokolant: Justyna Pasiak po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2015 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa J. R. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w D. o zniesienie służebności przesyłu I oddala powództwo; II zasądza od powoda J. R. na rzecz strony pozwanej (...) Spółki z ograniczoną od
Czytaj więcej»

I C 13/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-09-12

Data publikacji: 2017-05-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 13/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Kawecki Protokolant: Joanna Antoniszyn po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 roku w Dzierżoniowie sprawy z powództwa E. S. (1) i J. S. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zadośćuczynienia pieniężne w kwotach po 70 000 zł I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki E
Czytaj więcej»

I C 151/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2018-01-18

Data publikacji: 2018-03-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 151/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: ASR Ewa Malinka Protokolant: Beata Olewińska po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2018 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa W. Ż. przeciwko (...) S.A. w W. o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne I/ zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki W. Ż. kwotę 3020 zł (trzy tysiące dw
Czytaj więcej»

I C 152/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-02-06

Data publikacji: 2015-04-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 152/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mirosława Kurek – Będkowska Protokolant: Beata Olewińska po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2015 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. przeciwko B. J. o zapłatę kwoty 5 300,00 zł I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S.
Czytaj więcej»

I C 159/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-10-31

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 159/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Litwińska – Bargiel Protokolant: Edyta Szmigiel po rozpoznaniu w dniu 31 października 2016 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W. przeciwko M. R. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 3.684,40 zł (trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złote czt
Czytaj więcej»

I C 176/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-08-06

Data publikacji: 2015-10-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 176/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: Joanna Bobrowska po rozpoznaniu w dniu 06 sierpnia 2015 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. Spółki Jawnej we W. przeciwko T. K. o zapłatę kwoty 3 306,38 oddala powództwo. Transkrypcja ustnego uzasadnienia wyroku z dnia 06 sierpnia 2015 r. poczatektekstu [Przewodniczący 00
Czytaj więcej»

I C 178/10

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-03-01

Data publikacji: 2016-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 178/10 UZASADNIENIE Powód A. K. (1) wystąpił o zasądzenie od pozwanej M. Ś. na jego rzecz kwoty 22.000 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 02 kwietnia 2010 roku do dnia zapłaty i kosztami procesu według norm przepisanych, w tym kosztami zastępstwa adwokackiego w kwocie 2.417 zł. W uzasadnieniu podał, że w dniu 25 lutego 2010 roku strony, tj. powód A. K. (1) i pozwana M. Ś. zawarły w zwykłej formie pisemnej przedwstępną umowę kupna-sprzedaży będącej własnością pozwanej nieru
Czytaj więcej»

I C 180/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2017-04-20

Data publikacji: 2017-08-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 180/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Litwińska – Bargiel Protokolant: Edyta Szmigiel po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2017 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko P. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 10.994,83 zł (dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zło
Czytaj więcej»

I C 188/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-06-10

Data publikacji: 2014-10-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 188/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Florek Protokolant: Marta Chęcińska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2014 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w S. przeciwko J. S. ( poprzednio J. M. ) o zapłatę kwoty 2 681,61 zł I zasądza od pozwanej J. S. na rzecz strony powodowej (...) w S. kwotę 2 681,61 zł (dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jede
Czytaj więcej»

I C 199/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-01-29

Data publikacji: 2015-03-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 199/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Mosór Protokolant: Justyna Pasiak po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa M. N. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością we W. o ustalenie I ustala, że nie istnieje zobowiązanie powódki M. N. do zapłaty na rzecz strony pozwanej (...) Spółki z ograniczoną o
Czytaj więcej»