Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1512

I C 141/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-04-09

Data publikacji: 2014-10-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: odszkodowanie za korzystanie z pojazdu zastępczego
Sygn. akt I C 141/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Florek Protokolant: Marta Chęcińska po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2014 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa J. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę kwoty 1 210 zł I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powoda J. G. kwotę 1 210 zł (jeden tysiąc dwieście dziesięć złot
Czytaj więcej»

I C 131/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2019-04-24

Data publikacji: 2019-10-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 131/19 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Kawecki Protokolant: Joanna Bobrowska po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2019 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko G. C. o zapłatę kwoty 193,76 zł oddala powództwo. Sygn. akt I C 131/19 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) z siedzibą w W. wniosła o wydanie nakazu zapłaty
Czytaj więcej»

I C 135/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-08-01

Data publikacji: 2016-11-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 135/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Florek Protokolant: Marta Chęcińska po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2016 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa J. R. , P. R. i D. R. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienia pieniężne w kwotach po 37 000 zł I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda J. R. kwotę 12
Czytaj więcej»

I C 152/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-02-06

Data publikacji: 2015-04-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 152/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mirosława Kurek – Będkowska Protokolant: Beata Olewińska po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2015 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. przeciwko B. J. o zapłatę kwoty 5 300,00 zł I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S.
Czytaj więcej»

I C 180/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2017-04-20

Data publikacji: 2017-08-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 180/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Litwińska – Bargiel Protokolant: Edyta Szmigiel po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2017 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko P. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 10.994,83 zł (dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zło
Czytaj więcej»

I C 188/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-06-10

Data publikacji: 2014-10-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 188/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Florek Protokolant: Marta Chęcińska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2014 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w S. przeciwko J. S. ( poprzednio J. M. ) o zapłatę kwoty 2 681,61 zł I zasądza od pozwanej J. S. na rzecz strony powodowej (...) w S. kwotę 2 681,61 zł (dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jede
Czytaj więcej»

I C 199/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-01-29

Data publikacji: 2015-03-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 199/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Mosór Protokolant: Justyna Pasiak po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa M. N. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością we W. o ustalenie I ustala, że nie istnieje zobowiązanie powódki M. N. do zapłaty na rzecz strony pozwanej (...) Spółki z ograniczoną o
Czytaj więcej»

I C 203/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-11-07

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 203/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Kawecki Protokolant: Joanna Antoniszyn po rozpoznaniu w dniu 07 listopada 2016 roku w Dzierżoniowie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko A. P. o zapłatę kwoty 21 547,18 zł I zasądza od pozwanej A. P. na rzecz strony powodowej Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. kwotę 21 547,18
Czytaj więcej»

I C 209/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-03-06

Data publikacji: 2014-04-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 209/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Urszula Jagodzińska Protokolant: Sylwia Brzezicka po rozpoznaniu w dniu 06 marca 2014 roku w Dzierżoniowie sprawę z powództwa (...) z siedzibą we W. przeciwko K. H. o zapłatę kwoty 365,43 zł oddala powództwo. Zarządzenie: 1 odnotować; 2 odpisy wyroku zaocznego doręczyć pozwanej z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia
Czytaj więcej»

I C 209/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-03-25

Data publikacji: 2014-04-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 209/14 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) z siedzibą we W. wniosła powództwo o zasądzenie od pozwanej K. H. kwoty 365,43 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu. Uzasadniając swoje stanowisko strona powodowa wskazała, iż pozwana zawarła z Bankiem (...) S.A. (poprzednio (...) Bank ) umowę bankową o numerze (...) , na podstawie której pozwana otrzymała określoną w umowie kwotę pieniężną i jednocześnie zobowiązała się do jej zwrotu na ok
Czytaj więcej»