Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1486

I C 1334/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-08-06

Data publikacji: 2015-04-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1334/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 sierpnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mirosława Kurek – Będkowska Protokolant: Joanna Bobrowska po rozpoznaniu w dniu 06 sierpnia 2014 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa B. G. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w D. o nakazanie złożenia rachunku z zarządu nieruchomością wspólną I oddala powództwo II zasądza od powódki B. G. na rzecz s
Czytaj więcej»

I C 1351/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2018-03-05

Data publikacji: 2018-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1351/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Kuryło - Maciejewska Protokolant: Joanna Antoniszyn po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2018 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa G. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda G. B. kwotę 32.268,92 zł ( trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osie
Czytaj więcej»

I C 1353/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2018-04-12

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1353/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: ASR Ewa Malinka Protokolant: Edyta Szmigiel po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2018 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa I. W. przeciwko (...) S.A w W. o zapłatę kwoty 6.000 zł I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki I. W. kwotę 2500 zł (dwa tysiące pięćset zł) wraz z odsetk
Czytaj więcej»

I C 1346/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-06-28

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1346/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: Jolanta Zengiel po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko S. Z. (1) o zapłatę 2 246,43 zł I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. UZASADNIENIE Powód Towar
Czytaj więcej»

I C 1365/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-07-18

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1365/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Litwińska – Bargiel Protokolant: Joanna Antoniszyn po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2016 roku w D. sprawy z powództwa B. K. i E. K. (1) przeciwko M. K. o zapłatę kwoty 1 136,78 zł I zasądza od pozwanej M. K. na rzecz powodów B. K. i E. K. (1) solidarnie kwotę 1 136,78 zł (jeden tysiąc sto trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 1358/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2017-10-30

Data publikacji: 2018-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1358/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Kawecki Protokolant: Beata Olewińska po rozpoznaniu w dniu 16 października 2017 roku w Dzierżoniowie sprawy z powództwa S. F. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o odszkodowanie w kwocie 8 950 zł i odsetki w kwocie 1 399,99 zł I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powó
Czytaj więcej»

I C 1389/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-11-25

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 1389/13 UZASADNIENIE Powód M. M. (1) domagał się zasądzenia na jego rzecz od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego kwoty 50 000 zł tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie jego dóbr osobistych i krzywdy doznane w związku z wypadkiem z dnia 29 września 1999r. wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 8 maja 2013r. do dnia zapłaty, zasądzenia kosztów postępowania według norm postępowania oraz ustalenia, iż pozwany będzie ponosił w przyszłości odpowiedzialność za skutk
Czytaj więcej»

I C 1380/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-11-24

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1380/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: Joanna Bobrowska po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z o.o. w Ś. przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście (...) o ustalenie I ustala, że wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w P. przy ul. (...)
Czytaj więcej»

I C 1378/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2020-01-16

Data publikacji: 2021-06-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1378/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Elżbieta Kuryło - Maciejewska Protokolant: Joanna Antoniszyn po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z powództwa R. K. (1) przeciwko (...) S.a. r.l. z siedzibą w L. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I oddala powództwo; II nie obciąża powoda kosztami procesu strony pozwanej. UZASADNIENIE W pozwie przeciwko (...) S.a. r
Czytaj więcej»

I C 1367/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2017-04-03

Data publikacji: 2018-01-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1367/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Litwińska – Bargiel Protokolant: Edyta Szmigiel po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2017 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko R. G. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 9.887 zł (dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych) z umownymi od
Czytaj więcej»