Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1454

V GC 253/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-07-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 253/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Dams Protokolant: Sylwia Poborczyk po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2017 r. w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa : A. M. przeciwko: (...) Bank S. A. w W. o zapłatę 20.000 zł I oddala powództwo II zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 4.800 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygn. akt V GC 2
Czytaj więcej»

V GC 263/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-06-17

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 263/15/upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR J. Dams Protokolant: S. Poborczyk po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa : (...) sp. z o. o. w D. przeciwko: K. C. o zapłatę 7.869,21 zł I zasądza od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 7.869,21 zł (siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych dwa
Czytaj więcej»

V GC 256/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-12-04

Data publikacji: 2015-02-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dochodzenie zwrotu kosztów wykonania zastępczego w oparciu o art. 480 kc, po ich wydatkowaniu przez wierzyciela, tym różni się od innych przypadków żądania odszkodowania, że wierzyciel nie musi przeprowadzać dowodu na okoliczność powstania i wysokości szkody a jedynie wykazać wysokość poniesionych wydatków.
Sygn. akt V GC 256/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR J. Dams Protokolant: S. Poborczyk po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2014 r. w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa : J. O. przeciwko: J. C. o zapłatę 14.559,22 zł I utrzymuje w mocy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 7 lutego 2014 r., sygn. akt V GNc 193/14, w części
Czytaj więcej»

V GC 289/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2017-03-22

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt V GC 289/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dzierżoniów, dnia 22 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie V Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Dams Protokolant: Dorota Magdziarczyk po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2017 r. w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa W. D. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 4 374,63 zł I zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 4.374,63zł (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote s
Czytaj więcej»

V GC 321/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-10-31

Data publikacji: 2017-02-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 321/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR J. Dams Protokolant: D. Magdziarczyk po rozpoznaniu w dniu 26 października 2016 r. w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa : (...) sp. z o. o. w Ł. przeciwko: Towarzystwu (...) S. A. w W. o zapłatę 2.185,05 zł I oddala powództwo, II zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 1.200zł tyt
Czytaj więcej»

V GC 336/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-06-16

Data publikacji: 2014-09-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Uznanie przez stronę roszczeń kontrahenta, nie będącego stroną procesu i zapłata z tego tytułu odszkodowania, nie daje podstawy do automatycznej oceny, że owo uznanie było nieuzasadnione i nie może być uwzględnione - gdy strona ta w procesie nie dowodzi szczegółowo wszystkich przesłanek roszczenia odszkodowawczego swojego kontrahenta.
Sygn. akt V GC 336/14/upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR J. Dams Protokolant: S. Poborczyk po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2014 r. w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa : (...) sp. z o. o. w Z. przeciwko: A. S. o zapłatę 3.225,60 zł I zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 3.225,60 zł (trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych sześćdzies
Czytaj więcej»

V GC 339/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-11-30

Data publikacji: 2016-10-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu nie udało się w sposób nie budzący wątpliwości ustalić dokładnej treści i zakresu ewentualnego pełnomocnictwa. Tym samym nie można było jednoznacznie ocenić czy strona powodowa winna była doczekać czy obejmowało ono upoważnienie do zakupu kruszywa czy do dokonania konkretnej czynności prawnej opisanej w pozwie.
Sygnatura akt V GC 339/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dzierżoniów, dnia 30 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie V Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Bogdan Jurgiewicz Protokolant: Dorota Magdziarczyk po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 r. w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w K. przeciwko Z. G. o zapłatę 15 088,29 zł na skutek zarzutów pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego dla Wr
Czytaj więcej»

V GC 317/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-04-28

Data publikacji: 2015-04-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Działka stanowiąca przedmiot dzierżawy, by mogła się nadawać do przewidzianego w umowie sposobu używania rzeczy (posadowienie pawilonu handlowego), a zatem spełniać wymogi prawa administracyjnego i budowlanego - obowiązek doprowadzenia niezbędnych przyłączy obciąża "wydzierżawiającego". 2. Odpowiedzialność wydzierżawiającego/wynajmującego (...)
Sygn. akt V GC 317/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR J. Dams Protokolant: S. Poborczyk po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2014 r. w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa : R. B. przeciwko: R. P. o zapłatę 7.142 zł I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.707,20 zł (pięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia gorszy) wraz z odsetkami ustawowymi lic
Czytaj więcej»

V GC 322/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-08-17

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 322/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR J. Dams Protokolant: S. Poborczyk po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2016 r. w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa : T. B. przeciwko: J. B. M. B. o zapłatę 12.774,14 zł I oddala powództwo II zasądza od powoda łącznie na rzecz pozwanych kwotę 4.800 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygn. akt V GC 322/16 U
Czytaj więcej»

V GC 354/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-09-14

Data publikacji: 2015-11-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zwyczajowe posługiwanie się wzorcami umów zachodzi niewątpliwie w przypadku umów zawieranych z zakładami ubezpieczeń. Zatem do uzyskania przez wzorzec (OWU) mocy wiążącej wystarczające było zadbanie przez ubezpieczyciela aby ubezpieczający mógł z łatwością dowiedzieć się o jego treści.
Sygn. akt V GC 354/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2015r. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Dams Protokolant: Agnieszka Morasz po rozpoznaniu w dniu 2 września 2015r. w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa Zakładu Produkcyjno – Handlowo – Usługowego (...) sp. z o. o. w P. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę 36241,97 zł I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej na rzecz st
Czytaj więcej»