Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1518

I C 1/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-03-21

Data publikacji: 2016-06-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Litwińska – Bargiel Protokolant: Edyta Szmigiel po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2016 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko L. B. o zapłatę kwoty 23.280,39 zł oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 1/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-04-13

Data publikacji: 2016-06-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1/16 UZASADNIENIE Powód, (...) z siedzibą w W. , wniósł do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie o orzeczenie nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, że pozwana L. B. (1) powinien zapłacić na jego rzecz kwotę 23 280,39 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że pozwana zawarła z Bankiem (...) S.A. umowę, na mocy której Bank oddał do jej dyspozycji środki finansowe, a pozwan
Czytaj więcej»

I C 17/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-01-23

Data publikacji: 2014-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 17/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Kuryło - Maciejewska Protokolant: Marta Chęcińska po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2014 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa A. C. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zadośćuczynienie pieniężne w kwocie 9.000 zł I zasądza od strony pozwanej Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz po
Czytaj więcej»

I C 29/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-07-13

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 29/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Litwińska – Bargiel Protokolant: Justyna Pasiak po rozpoznaniu w dniu 06 lipca 2015 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa T. J. (1) przeciwko (...) S.A we W. o zapłatę kwoty 11 000 zł I zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda T. J. (1) kwotę 6 500zł (sześć tysięcy pięćset złotych)
Czytaj więcej»

I C 29/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2017-05-25

Data publikacji: 2017-08-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 29/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: Joanna Bobrowska po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa G. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie pieniężne w kwocie 32 500 zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda G. S. kwotę 17 500 zł (siedemnaście tysięcy pięćset złotych) z odsetkami ustawowym
Czytaj więcej»

I C 40/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-09-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 40/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: Joanna Bobrowska po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa M. F. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 5 100 zł i ustalenie I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki M. F. kwotę 4 000 zł (cztery tysiące złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 10 lutego 2014
Czytaj więcej»

I C 41/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 41/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Litwińska – Bargiel Protokolant: Edyta Szmigiel po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2016 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa A. B. , S. B. , M. T. i R. R. przeciwko (...) S.A z siedzibą w W. o zadośćuczynienie pieniężne w kwotach 35 000 zł, 35 000 zł, 44 000 zł i 25 000 zł I zasądza od strony pozwanej (...) S.A
Czytaj więcej»

I C 41/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-05-25

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Istotność:

poczatektekstu [Przewodnicząca 00:04:15.000] S. B. (1) wystąpił o zasądzenie na jego rzecz od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna w W. kwotę 35.000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 31 października 2014 roku do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania. Powódka A. B. wystąpiła o zasądzenie na jej rzecz od strony pozwanej (...) SA Spółka Akcyjna w W. kwotę 35.000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 31 października 2014 roku do dnia zapłaty oraz kosztami postęp
Czytaj więcej»

I C 56/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-06-14

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Istotność:

UZASADNIENIE Powód P. M. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 4.805 zł tytułem odszkodowania za skutki zdarzenia z dnia 7 października 2014 roku wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 18 grudnia 2014 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenie od strony pozwanej na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. Na uzasadnienie zgłoszonego żądania podał, że w dniu 7
Czytaj więcej»

I C 70/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-06-30

Data publikacji: 2015-09-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 70/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: Joanna Bobrowska po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2015 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w K. przeciwko M. K. o zapłatę kwoty 2 000 zł I zasądza od pozwanej M. K. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. w K. kwotę 2 000 zł (dwa tysiące złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 01 s
Czytaj więcej»