Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1497

V GC 182/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-01-04

Data publikacji: 2017-02-13

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt V GC 182/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ D. , dnia 4 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie V Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Bogdan Jurgiewicz Protokolant: Dorota Magdziarczyk po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2016 r. w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa Z. W. przeciwko (...) Spółka z o.o. w M. o zapłatę 63 557,52zł oraz z powództwa wzajemnego strony pozwanej – strony powodowej wzajemnej (...) Spółka z o.o. w M. przeci
Czytaj więcej»

V GC 241/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-09-14

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 241/16/upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR J. Dams Protokolant: S. Poborczyk po rozpoznaniu w dniu 7 września 2016 r. w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa : R. U. przeciwko: E. P. o zapłatę 4.920 zł I utrzymuje w mocy nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie w postępowaniu nakazowym z dnia 12 lutego 2016 r., sygn. V GNc 114/16, w części
Czytaj więcej»

V GC 253/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-07-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 253/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Dams Protokolant: Sylwia Poborczyk po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2017 r. w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa : A. M. przeciwko: (...) Bank S. A. w W. o zapłatę 20.000 zł I oddala powództwo II zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 4.800 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygn. akt V GC 2
Czytaj więcej»

V GC 256/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-12-04

Data publikacji: 2015-02-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dochodzenie zwrotu kosztów wykonania zastępczego w oparciu o art. 480 kc, po ich wydatkowaniu przez wierzyciela, tym różni się od innych przypadków żądania odszkodowania, że wierzyciel nie musi przeprowadzać dowodu na okoliczność powstania i wysokości szkody a jedynie wykazać wysokość poniesionych wydatków.
Sygn. akt V GC 256/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR J. Dams Protokolant: S. Poborczyk po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2014 r. w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa : J. O. przeciwko: J. C. o zapłatę 14.559,22 zł I utrzymuje w mocy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 7 lutego 2014 r., sygn. akt V GNc 193/14, w części
Czytaj więcej»

V GC 222/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Opis zdarzenia szkodowego korelował z zeznaniami świadków i oświadczeniem pozwanego. Za podstawę rozstrzygnięcia przyjęto uprawdopodobnienie roszczenia w wysokim stopniu.
Sygn. akt V GC 222/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR B. Jurgiewicz Protokolant: S. Poborczyk po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa : T. O. (1) A. Z. H. Z. przeciwko: J. M. A. S. przy udziale interwenienta ubocznego Towarzystwa (...) S. A. w W. o zapłatę 4.008,14 zł I zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powodów
Czytaj więcej»

V GC 183/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-12-19

Data publikacji: 2017-03-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 183/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR J. Dams Protokolant: S. Poborczyk po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2016 r. w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa : (...) sp. z o. o. w Ś. przeciwko: (...) sp. z o. o. w Ś. o zapłatę 6.434,51 zł I zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 5.231,31 zł (pięć tysięcy dwieście trzydzieści jede
Czytaj więcej»

V GC 263/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-06-17

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 263/15/upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR J. Dams Protokolant: S. Poborczyk po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa : (...) sp. z o. o. w D. przeciwko: K. C. o zapłatę 7.869,21 zł I zasądza od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 7.869,21 zł (siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych dwa
Czytaj więcej»

V GC 289/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2017-03-22

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt V GC 289/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dzierżoniów, dnia 22 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie V Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Dams Protokolant: Dorota Magdziarczyk po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2017 r. w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa W. D. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 4 374,63 zł I zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 4.374,63zł (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote s
Czytaj więcej»

V GC 321/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-10-31

Data publikacji: 2017-02-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 321/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR J. Dams Protokolant: D. Magdziarczyk po rozpoznaniu w dniu 26 października 2016 r. w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa : (...) sp. z o. o. w Ł. przeciwko: Towarzystwu (...) S. A. w W. o zapłatę 2.185,05 zł I oddala powództwo, II zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 1.200zł tyt
Czytaj więcej»

V GC 317/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-04-28

Data publikacji: 2015-04-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Działka stanowiąca przedmiot dzierżawy, by mogła się nadawać do przewidzianego w umowie sposobu używania rzeczy (posadowienie pawilonu handlowego), a zatem spełniać wymogi prawa administracyjnego i budowlanego - obowiązek doprowadzenia niezbędnych przyłączy obciąża "wydzierżawiającego". 2. Odpowiedzialność wydzierżawiającego/wynajmującego (...)
Sygn. akt V GC 317/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR J. Dams Protokolant: S. Poborczyk po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2014 r. w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa : R. B. przeciwko: R. P. o zapłatę 7.142 zł I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.707,20 zł (pięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia gorszy) wraz z odsetkami ustawowymi lic
Czytaj więcej»