Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1464

I C 260/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-09-10

Data publikacji: 2017-08-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 260/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: Joanna Bobrowska po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 roku na rozprawie sprawy z powództwa G. R. przeciwko (...) w D. o zapłatę kwoty 200 zł I oddala powództwo; II zasądza od strony powódki na rzecz pozwanego kwotę 77 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. UZASADNIENIE Powódka G. R. wniosła o zasądzeni
Czytaj więcej»

I C 263/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-08-31

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 263/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Kawecki Protokolant: Joanna Antoniszyn po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 roku w Dzierżoniowie sprawy z powództwa Powiatu (...) – Powiatowego Urzędu Pracy w D. przeciwko H. G. (1) , A. G. (1) i A. K. (1) o zapłatę kwoty 4 962,46 zł I zasądza od pozwanego H. G. (1) na rzecz strony powodowej Powiatu (...) – Powiatowego U
Czytaj więcej»

I C 284/11

wyrok

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-01-31

Data publikacji: 2014-04-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie w części
Sygn. akt I C 284/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Mirosława Kurek – Będkowska Protokolant : mgr Adriana Porzybót po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2014 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa W. J. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o odszkodowanie w łącznej kwocie 45 273,03 zł I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W.
Czytaj więcej»

I C 297/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-06-17

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 297/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Kuryło-Maciejewska Protokolant: Jolanta Zengiel po rozpoznaniu w dniu 09 czerwca 2015 roku w Dzierżoniowie sprawy z powództwa C. P. i K. C. (1) przeciwko M. G. (1) o zadośćuczynienie pieniężne i odszkodowanie I uchyla wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 11 czerwca 2015 roku; II zasądza od pozwanego M. G.
Czytaj więcej»

I C 285/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 285/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Kawecki Protokolant: Joanna Antoniszyn po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 roku w Dzierżoniowie sprawy z powództwa K. S. (1) przeciwko M. S. (1) o odszkodowanie w kwocie 1 375,85 zł I zasądza od pozwanego M. S. (1) na rzecz powoda K. S. (1) kwotę 1 375,85 zł (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdzies
Czytaj więcej»

I C 285/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-06-30

Data publikacji: 2015-10-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 285/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Florek Protokolant: Monika Turkiewicz po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2015 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa A. U. przeciwko J. D. o zapłatę kwoty 71 000 zł I oddala powództwo; II zasądza od powoda A. U. na rzecz pozwanej J. D. kwotę 3 617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Powód A. U. wystąpił o zasąd
Czytaj więcej»

I C 306/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-09-14

Data publikacji: 2015-12-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 306/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Mirosława Kurek – Będkowska Protokolant : Beata Olewińska po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2015 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa I. I. (1) przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o odszkodowanie w łącznej kwocie 11 661,87 zł oraz z powództwa Z. B. przeciwko Towarzystwu (...)
Czytaj więcej»

I C 303/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-10-16

Data publikacji: 2014-11-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 303/14 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) we W. wniosła o zasądzenie od pozwanej M. S. kwoty 7 623,41 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu, to jest od dnia 12 lutego 2012 r., do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych, w tym kwotą 1 200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, kwotą 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i kwotą 300 tytułem opłaty od pozwu. W uzasadnieniu pozwu podała, że pozwana i (...) (poprzednio (...) Bank SA ) zawa
Czytaj więcej»

I C 311/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-07-28

Data publikacji: 2016-11-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 311/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Litwińska – Bargiel Protokolant: Beata Olewińska po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2016 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o. o. (...) w W. przeciwko B. P. o zapłatę 94,20 zł oddala powództwo. UZASADNIENIE Strona powodowa, (...) Sp. z o.o. (...) z siedzibą w K. , złożyła w elektronicznym postę
Czytaj więcej»

I C 328/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-11-30

Data publikacji: 2016-01-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 328/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Kawecki Protokolant: Joanna Antoniszyn po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 roku w Dzierżoniowie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko Z. A. o zapłatę kwoty 602 zł I oddala powództwo w części dotyczącej zapłaty kwoty 233,74 zł ; II w pozostałej części postępowanie umarza; III oddala wniosek
Czytaj więcej»