Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1510

I C 2652/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2018-04-26

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2652/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: ASR Ewa Malinka Protokolant: Edyta Szmigiel po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2018 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa I. L. przeciwko R. Z. o zapłatę I/ zasądza od pozwanej R. Z. na rzecz powódki I. L. kwotę 1500 zł (jeden tysiąc pięćset zł) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi do dnia 25 sierpnia 20
Czytaj więcej»

I C 2768/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2019-05-22

Data publikacji: 2020-06-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2768/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Kawecki Protokolant: Agnieszka Wodzińska po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2019 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawę z powództwa (...) (...) Spółki Akcyjnej z (...) w L. przeciwko B. B. o zapłatę kwoty 14 547,54 zł I zasądza od pozwanej B. B. na rzecz strony powodowej (...) (...) Spółki Akcyjnej z (...) w L. kwotę 14 547,54 z
Czytaj więcej»

I Ns 32/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2018-12-10

Data publikacji: 2019-05-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 32/14 POSTANOWIENIE Dnia 10 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Kawecki Protokolant: Beata Olewińska po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2018 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z wniosku P. S. (1) przy uczestnictwie D. S. (1) i Gminy B. o podział majątku wspólnego p o s t a n a w i a: I/ ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawcy P. S. (1) i uczestniczki postępowania D. S. (1) wchodzą następujące prze
Czytaj więcej»

I Ns 65/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2021-04-26

Data publikacji: 2021-11-16

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 65/21 POSTANOWIENIE Dnia 26 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Radosław Florek po rozpoznaniu 26 kwietnia 2021 roku w D. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Starosty (...) przy udziale K. D. o orzeczenie przepadku pojazdu p o s t a n a w i a : I oddalić wniosek; II oddalić wniosek wnioskodawcy Starosty (...) o zasądzenie kosztów postępowania. Sygn. akt I Ns 65/21 UZASADNIENIE CZĘŚĆ WSTĘPNA I.Żądanie wnioskodaw
Czytaj więcej»

I Ns 83/13

postanowienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-09-30

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 83/13 POSTANOWIENIE Dnia 30 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Kawecki Protokolant: Joanna Antoniszyn po rozpoznaniu w dniu 26 września 2016 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z wniosku K. G. przy uczestnictwie S. M. (1) , S. M. (2) , R. T. , Z. M. (1) i Z. K. o dział spadków po W. M. i J. M. p o s t a n a w i a : I/ oddalić wniosek; II/ ustalić, że wnioskodawczyni i uczestnicy postępowania ponoszą we włas
Czytaj więcej»

I Ns 105/13

postanowienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-03-18

Data publikacji: 2014-08-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 105/13 POSTANOWIENIE Dnia 18 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Florek Protokolant: Marta Chęcińska po rozpoznaniu w dniu 04 marca 2014 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z wniosku B. M. przy udziale J. S. (1) i W. S. o uchylenie zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia po J. S. (2) p o s t a n a w i a : I. oddalić wniosek; II. zasądzić od wnioskodawczyni B. M. na rzecz uczestniczek postępowania J.
Czytaj więcej»

I C 1299/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-01-25

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1299/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Litwińska – Bargiel Protokolant: Edyta Szmigiel po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2016 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa J. C. przeciwko A. C. (1) o zapłatę kwoty 2.537,34 zł I zasądza od pozwanego A. C. (1) na rzecz powódki J. C. kwotę 2.289,13 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych trzy
Czytaj więcej»

I C 1320/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-12-09

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1320/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Mosór Protokolant: Justyna Pasiak po rozpoznaniu w dniu 04 grudnia 2014 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa Z. K. przeciwko L. C. (1) i T. C. o uznanie umowy darowizny za bezskuteczną I uznaje czynność prawną w postaci umowy darowizny z dnia 31 grudnia 2013 r., zawartą przez pozwanych T. C. i L. C. (1) w
Czytaj więcej»

I C 1323/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-03-12

Data publikacji: 2014-06-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1323/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Kawecki Protokolant: Małgorzata Woś po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2014 roku w Dzierżoniowie sprawy z powództwa A. J. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę kwoty 5 000 zł I oddala powództwo; II nie obciąża powódki kosztami procesu; III przyznaje ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Dzierżon
Czytaj więcej»

I C 1323/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-03-31

Data publikacji: 2014-06-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1323/12 UZASADNIENIE Powódka A. J. wniosła o zasądzenie od (...) Zakładu (...) na (...) Spółki Akcyjnej w W. odszkodowania w kwocie 5 000 zł z tytułu ubezpieczenia „na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, w związku z wydarzeniami, które miały miejsce dnia 11 marca 2012 r.”. W uzasadnieniu pozwu podała, że w dniu tym doznała rozległego urazu żeber po stronie prawej oraz kolana prawego na skutek wypadku, któremu uległa. Przedmiotowe zdarzenie zgłosiła ubezpieczycielowi, dostarczaj
Czytaj więcej»