Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1522

I C 373/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-10-14

Data publikacji: 2016-01-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 373/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Leszek Kawecki Protokolant: Joanna Antoniszyn po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 roku w Dzierżoniowie sprawy z powództwa B. O. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej (...) W. o odszkodowanie w kwocie 12 050,55 zł i zadośćuczynienie pieniężne w kwocie 25 000 zł I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej (...) (...) W
Czytaj więcej»

I C 366/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-06-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 366/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: Joanna Bobrowska po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa A. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 893,75 zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda A. B. kwotę 1 893,74 zł (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt cztery grosze)
Czytaj więcej»

I C 390/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-07-07

Data publikacji: 2017-05-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 390/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: Beata Olewińska po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko S. K. (1) o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I uzgadnia treść księgi wieczystej nr (...) prowadzonej dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w B. , pr
Czytaj więcej»

I C 394/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2017-12-04

Data publikacji: 2018-01-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 394/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Kawecki Protokolant: Beata Olewińska po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2017 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa D. C. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o odszkodowanie w kwocie 3 717,56 zł I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda D. C. kwotę 3 717,51
Czytaj więcej»

I C 399/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-07-26

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Istotność:

UZASADNIENIE Strona powodowa – (...) S.A. z siedzibą w W. , wniosła o zasądzenie w elektronicznym postępowaniu upominawczym od pozwanego M. K. kwoty 2032,70 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 27 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu pozwu strona powodowa powołała, że strony w dniu 01 września 2014r. zawarły umowę o świadczenie usług. Z tym zastrzeżeniem, że w dniu 02 czerwca 2014r. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1
Czytaj więcej»

I C 400/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-06-03

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Istotność:

UZASADNIENIE Powód J. K. wniósł w elektronicznym postępowaniu upominawczym o zasądzenie od pozwanej I. C. (1) kwoty 800 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami sądowymi w wysokości 30 zł. Na uzasadnienie żądania wskazał, że pozwana i powód prowadzący działalność jako P. -Polska zawarli w dniu 31.10.2014 r. w formie pisemnej umowę kupna-sprzedaży, na mocy której powód zobowiązał się przenieść własność produktów w postaci żelazka, myjki i robota, a poz
Czytaj więcej»

I C 397/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-03-21

Data publikacji: 2016-05-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 397/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Kuryło - Maciejewska Protokolant: Jolanta Zengiel po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie pieniężne w kwocie 30 000 zł i ustalenie I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 10 000 zł (dziesięć t
Czytaj więcej»

I C 403/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-05-06

Data publikacji: 2015-07-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 403/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Kawecki Protokolant: Paulina Krawczuk po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2015 roku w Dzierżoniowie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o odszkodowanie w kwocie 8 257,98 zł I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda K. S. kwotę 2 638,61 zł (dwa tysiące
Czytaj więcej»

I C 433/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-09-29

Data publikacji: 2015-02-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 433/14 UZASADNIENIE Strona powodowa Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w R. numer 6 wystąpiła o zasądzenie od pozwanych M. W. (1) i T. W. solidarnie kwoty 2 032,81 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty i kosztami procesu według norm przepisanych, w tym kosztami zastępstwa procesowego. Na uzasadnienie tego żądania podała, że pozwani pozostają właścicielami lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku numer (...) w R. , w którym funk
Czytaj więcej»

I C 437/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-12-08

Data publikacji: 2016-04-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 437/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Kuryło-Maciejewska Protokolant: Anna Pakosz po rozpoznaniu w dniu 08 grudnia 2015 roku w Dzierżoniowie sprawy z powództwa Kancelarii (...) S.A. z siedzibą w K. przeciwko G. F. o zapłatę kwoty 729,99 zł I zasądza od pozwanego G. F. na rzecz strony powodowej Kancelarii (...) S.A. z siedzibą w K. kwotę 499,99 zł (czt
Czytaj więcej»