Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1474

I C 1/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-04-13

Data publikacji: 2016-06-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1/16 UZASADNIENIE Powód, (...) z siedzibą w W. , wniósł do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie o orzeczenie nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, że pozwana L. B. (1) powinien zapłacić na jego rzecz kwotę 23 280,39 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że pozwana zawarła z Bankiem (...) S.A. umowę, na mocy której Bank oddał do jej dyspozycji środki finansowe, a pozwan
Czytaj więcej»

I C 8/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2020-02-17

Data publikacji: 2020-07-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 8/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Florek Protokolant: Marta Chęcińska po rozpoznaniu 17 lutego 2020 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa T. C. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zadośćuczynienie pieniężne w kwocie 5 000 zł I oddala powództwo; II zasądza od powódki T. C. (1) na rzecz strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w S. kwotę 10,
Czytaj więcej»

I C 13/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-09-12

Data publikacji: 2017-05-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 13/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Kawecki Protokolant: Joanna Antoniszyn po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 roku w Dzierżoniowie sprawy z powództwa E. S. (1) i J. S. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zadośćuczynienia pieniężne w kwotach po 70 000 zł I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki E
Czytaj więcej»

I C 40/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-09-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 40/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: Joanna Bobrowska po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa M. F. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 5 100 zł i ustalenie I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki M. F. kwotę 4 000 zł (cztery tysiące złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 10 lutego 2014
Czytaj więcej»

I C 40/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-04-14

Data publikacji: 2016-11-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 40/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: Joanna Bobrowska po rozpoznaniu w dniu 05 kwietnia 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa L. N. (1) przeciwko (...) S.A. w (...) Bank S.A. w W. o ustalenie i zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki L. N. (1) kwotę 8 812,78 zł (osiem tysięcy osiemset dwanaście złotych siedemd
Czytaj więcej»

I C 53/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-02-04

Data publikacji: 2015-07-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 53/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Kawecki Protokolant: Paulina Krawczuk po rozpoznaniu w dniu 04 lutego 2015 roku w Dzierżoniowie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości przy ulicy (...) w B. przy udziale interwenienta ubocznego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Spółki z ograniczoną odpo
Czytaj więcej»

I C 47/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-01-26

Data publikacji: 2016-03-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 47/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Kuryło - Maciejewska Protokolant: Jolanta Zengiel po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2016 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa P. D. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie w kwocie 38.900 zł oraz odszkodowanie w kwocie 4.509 zł I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzec
Czytaj więcej»

I C 84/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2016-09-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 84/16 UZASADNIENIE W dniu 18 stycznia 2016 roku E. C. – działając jako następca prawny J. C. – wniosła o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym nakazem zapłaty wydanym przez Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie w dniu 25 marca 2014 roku w sprawie o sygn. akt I Nc 985/15 z powództwa (...) z siedzibą we W. przeciwko J. C. oraz o uchylenie zaskarżonego nakazu i odrzucenie pozwu. Nadto wniosła o zasądzenie od strony powodowej na jej rzecz zwrotu kosztów pr
Czytaj więcej»

I C 85/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-03-23

Data publikacji: 2015-12-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 85/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Florek Protokolant: Justyna Pasiak po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2015 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko A. P. o zapłatę kwoty 12 240,85 zł I zasądza od pozwanego A. P. na rzecz strony powodowej (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. kwotę 12
Czytaj więcej»

I C 86/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-08-11

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 86/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: Joanna Bobrowska po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2015 roku na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) w W. przeciwko S. P. o zapłatę kwoty 300 zł oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód Towarzystwo (...) w W. w elektronicznym postępowaniu upominawczym wniósł o zasądzenie od pozwanego S. P. kwoty
Czytaj więcej»