Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1525

I C 373/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-10-14

Data publikacji: 2016-01-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 373/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Leszek Kawecki Protokolant: Joanna Antoniszyn po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 roku w Dzierżoniowie sprawy z powództwa B. O. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej (...) W. o odszkodowanie w kwocie 12 050,55 zł i zadośćuczynienie pieniężne w kwocie 25 000 zł I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej (...) (...) W
Czytaj więcej»

I C 394/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2017-12-04

Data publikacji: 2018-01-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 394/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Kawecki Protokolant: Beata Olewińska po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2017 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa D. C. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o odszkodowanie w kwocie 3 717,56 zł I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda D. C. kwotę 3 717,51
Czytaj więcej»

I C 390/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-07-07

Data publikacji: 2017-05-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 390/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: Beata Olewińska po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko S. K. (1) o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I uzgadnia treść księgi wieczystej nr (...) prowadzonej dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w B. , pr
Czytaj więcej»

I C 397/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-03-21

Data publikacji: 2016-05-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 397/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Kuryło - Maciejewska Protokolant: Jolanta Zengiel po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie pieniężne w kwocie 30 000 zł i ustalenie I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 10 000 zł (dziesięć t
Czytaj więcej»

I C 400/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-06-03

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Istotność:

UZASADNIENIE Powód J. K. wniósł w elektronicznym postępowaniu upominawczym o zasądzenie od pozwanej I. C. (1) kwoty 800 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami sądowymi w wysokości 30 zł. Na uzasadnienie żądania wskazał, że pozwana i powód prowadzący działalność jako P. -Polska zawarli w dniu 31.10.2014 r. w formie pisemnej umowę kupna-sprzedaży, na mocy której powód zobowiązał się przenieść własność produktów w postaci żelazka, myjki i robota, a poz
Czytaj więcej»

I C 401/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-08-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 401/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: Joanna Bobrowska po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa R. (...) w W. przeciwko P. P. o zapłatę 2 637,05 zł I oddala powództwo; II nakazuje powodowi uiścić na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie kwotę 75 zł tytułem brakującej części opłaty sądowej. UZAS
Czytaj więcej»

I C 400/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 400/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: Joanna Bobrowska po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko I. C. o zapłatę oddala powództwo. ZARZĄDZENIE 1 (...) 2 (...) 3 (...) (...)
Czytaj więcej»

I C 399/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-07-26

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Istotność:

UZASADNIENIE Strona powodowa – (...) S.A. z siedzibą w W. , wniosła o zasądzenie w elektronicznym postępowaniu upominawczym od pozwanego M. K. kwoty 2032,70 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 27 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu pozwu strona powodowa powołała, że strony w dniu 01 września 2014r. zawarły umowę o świadczenie usług. Z tym zastrzeżeniem, że w dniu 02 czerwca 2014r. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1
Czytaj więcej»

I C 406/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-05-12

Data publikacji: 2015-07-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 406/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: Joanna Bobrowska po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2015 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko D. S. o zapłatę kwoty 2 838,29 zł I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. ZARZĄDZENIE 1 odnotować; 2 kal. 21 dni. 12.05
Czytaj więcej»

I C 403/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-05-06

Data publikacji: 2015-07-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 403/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Kawecki Protokolant: Paulina Krawczuk po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2015 roku w Dzierżoniowie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o odszkodowanie w kwocie 8 257,98 zł I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda K. S. kwotę 2 638,61 zł (dwa tysiące
Czytaj więcej»