Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1518

I C 959/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2018-05-22

Data publikacji: 2018-08-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 959/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: ASR Ewa Malinka Protokolant: Edyta Szmigiel po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2018 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko M. K. o zapłatę po rozpoznaniu zarzutów pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 6 maja 2016 r. w
Czytaj więcej»

I C 969/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-07-08

Data publikacji: 2014-10-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 969/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: Anna Gołębiowska po rozpoznaniu w dniu 08 lipca 2014 roku na rozprawie sprawy (...) w G. przeciwko A. S. , D. S. i R. S. o zapłatę kwoty 11 991,65 zł I zasądza od każdego z pozwanych A. S. , D. S. i R. S. na rzecz strony powodowej (...) w G. kwotę po 3 997,21 zł (trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesią
Czytaj więcej»

I C 969/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2017-07-27

Data publikacji: 2018-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 969/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Litwińska – Bargiel Protokolant: Beata Olewińska po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2017 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy Miejskiej D. przeciwko M. T. o zapłatę I. zasądza od pozwanej M. T. na rzecz strony powodowej Gminy Miejskiej D. kwotę 47 454,50 zł (czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt c
Czytaj więcej»

I C 970/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2016-10-13

Data publikacji: 2016-12-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 970/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: Joanna Bobrowska po rozpoznaniu w dniu 6 października 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa M. Ś. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o ustalenie nieistnienia wierzytelności I ustala, iż stronie pozwanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. nie przysługu
Czytaj więcej»

I C 972/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2018-12-03

Data publikacji: 2019-02-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 972/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Kuryło - Maciejewska Protokolant: Joanna Antoniszyn po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 roku w Dzierżoniowie sprawy z powództwa J. W. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie i odszkodowanie I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda J. W. (1) kwotę 8.740 zł z odsetkami
Czytaj więcej»

I C 975/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-10-22

Data publikacji: 2014-11-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 975/14 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa-akcyjna w W. wystąpiła w elektronicznym postępowaniu upominawczym o zasądzenie na jej rzecz od pozwanej D. B. kwoty 1 166,38 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Na uzasadnienie tego żądania wskazała, że nabyła wierzytelność wynikającą z umowy pożyczki udzielonej pozwanej przez (...) Finanse Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o
Czytaj więcej»

I C 977/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-12-22

Data publikacji: 2015-01-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 977/13 UZASADNIENIE Powódka K. K. wniosła o zasądzenie od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. kwoty 15 000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 18 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego w kwocie 2 417 zł W uzasadnieniu pozwu podała, że w dniu 13 listopada 2011 r. była uczestnikiem wypadku drogowego, w którym kierująca pojazdem marki (...) o nr. rej. (...) nie zachowała należytej ostrożności, nie dostosowując prędkości jazdy
Czytaj więcej»

I C 981/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2021-01-18

Data publikacji: 2021-11-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 981/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2021 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Kawecki Protokolant: Edyta Szmigiel po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2021 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko D. S. przy udziale organizacji pozarządowej po stronie pozwanego Fundacji Ochrony (...) w W. o zapłatę kwoty 14 609,84 zł I zasądza od pozwane
Czytaj więcej»

I C 996/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2015-09-03

Data publikacji: 2016-01-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 996/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka Protokolant: Joanna Bobrowska po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 roku na rozprawie sprawy z powództwa A. P. przeciwko J. Ś. przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 1217 zł oraz na rzecz inte
Czytaj więcej»

I C 1022/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 2014-10-10

Data publikacji: 2015-01-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1022/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Mirosława Kurek-Będkowska Protokolant: Beata Olewińska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2014 roku w Dzierżoniowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. przeciwko E. K. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I uznaje za bezskuteczną w stosunku do strony powodowej (
Czytaj więcej»